NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Edyta Wojciechowska
Filolog polski, logopeda, terapeuta, oligfrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Logopedii, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn± oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Ukoñczone kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:

  • III stopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem w Instytuacie Dziecka "Autus" w Poznaniu
  • Sensomotoryka- Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wroc³awiu
  • Handle- The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Metoda Knilów w Centrum Szkoleñ "Educo" Szczecin
  • Szkolenie krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
  • Warsztaty metodyczne
  • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Kurs 
  • Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach maj±cych na celu poszerzanie wiedzy na temat autyzmu
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Cz³onek i wolontariusz Stwoarzyszenia "Autyzm i My"

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Aldona Lalik

Imię i nazwisko:
Mgr Aldona Lalik

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Kamila Andrzejewska

Imię i nazwisko:
Kamila Andrzejewska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska