NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Edyta Wojciechowska
Filolog polski, logopeda, terapeuta, oligfrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Logopedii, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • III stopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem w Instytuacie Dziecka "Autus" w Poznaniu
  • Sensomotoryka- Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu
  • Handle- The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Metoda Knilów w Centrum Szkoleń "Educo" Szczecin
  • Udział w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach mających na celu poszerzanie wiedzy na temat autyzmu

Członek i wolontariusz Stwoarzyszenia "Autyzm i My"

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Kamila Lipińska

Imię i nazwisko:
Kamila Lipińska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Magdalena Nowakowska

Imię i nazwisko:
Magdalena Nowakowska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Joanna Rosiak

Imię i nazwisko:
Joanna Rosiak

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak

Mgr Katarzyna Ułanek

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Ułanek

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska