NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Izabela Kapral
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Magister Pedagogiki Opiekuñczo Wychowawczej na Akademi Humanistyczno- Ekonomicznej w £odzi studia licencjackie z Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ukoñczone kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:

  • Terapia rêki I i IIstopieñ Soyer Poznañ
  • "Jak wykszta³ciæ inteligencjê emocjonaln± u dzieci w wieku przedszkolnym?" MODN Konin
  • Kurs instrukta¿owy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
  • Modu³ pamiêæ i koncentracja. Zajecia wed³ug programu skutecznej nauki Leonardo w Leader School Ko³o
  • Szkolenie z zakresu ortografii cz I i II Nowoczesne Metody Nauczania Leader School Ko³o
  • "Kiedy maluchy zmieniaj± siê w zuchy- wspieranie adaptacji ma³ych dzieci w przedszkolu" MODN Konin
  • Kurs arteterapia w praktyce
  • Warsztaty edukacyjne matematyczna w przedszkolu
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl