NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska
Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Magister Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończone studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studia Zarządzania "Menedżer w Oświacie" SDMO w Gnieźnie oraz Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego SDMO w Gnieźnie. Długoletni pedagog, pracująca w różnych strefach życia człowieka; od przedszkola poprzez pracę na wszystkich etapach edukacji szkolnej, także jako pedagog ds. rodzin zastępczych, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząca poradnictwo rodzinne i socjalne, społęczny kurator sądowy.

Ponadto:

  • I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Instytut Psychologii Zdrowia
  • Ambasador Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"
  • Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu TSR
  • Szkolenie CrossRoads- Młodzież na Rozdrożu- amerykański program wychowania dla młodzieży

Współzałożycielka instytucji:

  • Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego (obecny OREW)
  • Warsztatu Terapii Zajeciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
  • Powiatowego Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego
  • Prywatnego Tęczowego Przedszkola

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Kamila Lipińska

Imię i nazwisko:
Kamila Lipińska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Magdalena Nowakowska

Imię i nazwisko:
Magdalena Nowakowska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Joanna Rosiak

Imię i nazwisko:
Joanna Rosiak

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak

Mgr Katarzyna Ułanek

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Ułanek

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska