NASZA KADRA


podkreslnik

Karolina Ugarenko- Żurawik
Dyrektor ds. zarządzania

Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza na Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie, studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego,studia podyplomowe Edukacji Wczesnoszkolnej i Edukacji Przedszkolnej z Językiem Angielskim,studia podyplomowe z zakresu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dogoterapia w "Fundacji Mały Piesek Zuzi" w Poznaniu.

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • Program Son Rise Start Up - Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
  • EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
  • Sensomotoryka w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Wrocławiu
  • Handle- The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Autyzm od A do Z- Problemy w pracy z dziećmi z autyzmem, Soyer Centrum Szkoleniowe w Warszawie
  • Udział w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach majacych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.

Założycielka i właściciel Niepublicznego Tęczowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tym Prywatnego Tęczowego Przedszkola, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej, a ponadto założyciel, członek i wolontariusz Stowarzyszenia "Autyzm i MY"

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Kamila Lipińska

Imię i nazwisko:
Kamila Lipińska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Magdalena Nowakowska

Imię i nazwisko:
Magdalena Nowakowska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Joanna Rosiak

Imię i nazwisko:
Joanna Rosiak

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak

Mgr Katarzyna Ułanek

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Ułanek

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska