Informacje o nas


podkreslnik

AUTYZM I MY
Niepubliczny Tęczowy Zespół Szkolno- Przedszkolny 

Prywatne Tęczowe Przedszkole w Kole funkcjonuje od 2009 roku. Nasze przedszkole było pierwszą placówką niepubliczną w naszym mieście i funkcjonuje już siódmy rok. Z wynikającej potrzeby wybudowany został przestronny obiekt, w którym znajdują się piękne, kolorowe i bogato wyposażone sale przeznaczone na zabawę i naukę. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, potrafią dostrzec ich indywidualne potrzeby oraz uzdolnienia. Od początku działalności placówka była otwarta na wszystkich, tym samym, trafiają do nas dzieci z innych placówek, w których trudno jest im znaleźć swoje miejsce z uwagi na ich specjalistyczne potrzeby edukacyjne oraz społeczne. Każdy przedszkolak jest dla nas bardzo ważny i wyjątkowy, dlatego każdego traktujemy w sposób indywidualny, doceniając jego mocne strony oraz uzdolnienia. Jesteśmy pewni, że nasze przedszkole jest wyjątkowe i pełne pasji. Nasze działania, które mają na celu pomoc dzieciom z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz ich rodzicom wpływają na całokształt naszej placówki. Jesteśmy nastawieni na szerzenie tolerancji oraz empatii wobec naszych cudownych wychowanków.

Wyjątkowe dzieci


W naszym przedszkolu mamy już 11 dzieci, które mają autyzm. Dzięki nim jesteśmy nastawieni na rozwój naszej placówki, na poznawanie i wprowadzanie nowych metod nauczania oraz różnorodnych form terapii. Gwarantujemy, że obecność w grupach dzieci z deficytami nie wpływa w żadnej mierze na komfort innych wychowanków. W każdej grupie w zależności od potrzeb zatrudnieni są nauczyciele wspomagający, asystenci osób niepełnosprawnych oraz pomoce nauczyciela, sprawujące dodatkową opiekę nad dziećmi, które tego potrzebują. W każdej grupie przedszkolnej znajduje się przynajmniej dwójka dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, dzięki czemu ich rówieśnicy poznają pojęcie empatii. Zrozumienie, opiekuńczość, tolerancja, cierpliwość i ogrom przywiązania to cechy, które wyróżniają naszych przedszkolaków. Dowodem na to jest fakt, iż nasi absolwenci, aktualnie uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, na hasło, że ich kolega i koleżanka będą mieli pasowanie na ucznia, przybyli na tę uroczystość bardzo chętnie, aby wspólnie świętować i bawić się. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jako ludzie dorośli TE NASZE dzieci będą tolerancyjnymi oraz mądrymi ludźmi.

Nasze inicjatywy


Przy przedszkolu działa Stowarzyszenie „AUTYZM I MY”, które organizuje raz w miesiącu spotkania dla rodziców. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z autyzmem. Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się, czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które przeżywają inni rodzice, podzielić się własnymi osiągnięciami i poprosić o sugestie innych. Na spotkaniach każdy z nich dobrowolnie może omówić swój konkretny problem z dzieckiem autystycznym, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, troskami i radościami. Opowiedzieć jaki jest postęp lub regres u dziecka na danym etapie rozwoju. Rodzice informują się wzajemnie m.in. co do konkretnych usług ze strony specjalistów pracujących z dzieckiem w różnych resortach (służba zdrowia MOPS, oświata). Bardzo pożyteczne jest wzajemne użyczenie literatury, podawanie adresów portali internetowych, informacji dotyczących nowopowstałych regionalnych i krajowych ośrodków terapeutycznych i diagnostycznych zajmującymi się autyzmem. Sytuacja pozostawania w grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Bardzo ważna jest integracja między rodzicami, która pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia”. Członkowie już po raz drugi organizują Światowy Dzień Autyzmu na terenie naszego miasta. 31 marca odbędzie się przemarsz, puszczenie niebieskich balonów w niebo oraz projekcja filmu w Miejskim Domu Kultury w Kole. Stworzyliśmy także grupę wolontariuszy Autyzm i My , do której należy 8 osób, i której zadaniem jest nieodpłatna terapia Metodą Opcji zgodnie z założeniem programu Start Up oraz wsparcie rodziców i dzieci. Prowadzimy również na terenie miasta Koła, akcje uświadamiające w szkołach i placówkach, gdzie próbujemy przekazać młodzieży, jak ważna jest tolerancja wobec osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Prowadzimy także Punkt Konsultacyjny dla rodziców, gdzie udzielamy instruktażu jak pozyskać pomoc finansową, wsparcie terapeutyczne oraz merytoryczne. Od początku 2015 roku utworzyliśmy Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.  W ramach tej działalności zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują następujące zajęcia i terapie: Terapia ogólnorozwojowa, Zajęcia logopedyczne, Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Rehabilitacja ruchowa, Sensomotoryka, Handle, HEG Biofeedback, EEG Biofeedback, Metoda Knillów, Muzykoterapia, Arteterapia, Dogoterapia, Terapia ręki. Pracujemy terapią behawioralną oraz Metodą Opcji SonRise.

Prawdziwa integracja


Nasza placówka od momentu utworzenia cały czas się rozwija, zmienia się – tak jak zmieniają się potrzeby naszych małych klientów i ich rodziców. Naszą ideą jest szerzenie integracji. Jest to postawa aktywna, wyrażanie szacunku, zrozumienia i akceptacji dla inności. Czasem zastanawiamy się, czy wychowując dzieci możemy uczyć je tolerancji?  Jeśli chcemy, by dziecko wyrosło na tolerancyjnego człowieka, to dbajmy o to, by przebywało z różnymi dziećmi - starszymi i młodszymi, niepełnosprawnymi i zdrowymi, w różnych sytuacjach- zabawy, nauki i pomocy. Niepubliczny Tęczowy Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką ogólnodostępną, dlatego zawsze zapraszamy każdego, kto pragnie, aby jego dziecko wychowywało się w przyjaznym dla WSZYSTKICH miejscu. 

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Aldona Lalik

Imię i nazwisko:
Mgr Aldona Lalik

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Kamila Andrzejewska

Imię i nazwisko:
Kamila Andrzejewska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska