Koła zainteresowań


podkreslnik

Kółka zainteresowań:
 
W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na następujących kołach zainteresowań:
 
1. Kółko „Małego Pisarza”- 
Zajęcia mające na celu rozwijanie twórczości, kreatywności, doskonaleniu w tworzeniu własnych tekstów a także interpretacja tekstów czytanych.
 
2. Kółko muzyczne „Nuta”-
Zajęcia mające na celu rozbudzanie zainteresowań muzycznych oraz potrzeby kontaktu z muzyką, stylami muzycznymi  a także uwrażliwienie na świat dźwięków.
 
3. Kółko plastyczne ”Pędzel”-
Celem głównym zajęć jest rozbudzenie przyjemności tworzenia, wrażliwości na formę, kształt, kolor, a także  kreowanie wyobraźni przez  spontaniczne działania, odkrywanie swoich możliwości i własnych talentów na gruncie szkolnym i lokalnym.
 
4. Kółko przyrodniczo-eksperymentalne „Natura”-
Celem  nadrzędnym zajęć jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi oraz pogłębianie i poszerzanie ich wiedzy na temat przyrody, ekologii i zjawisk fizycznych.

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl