Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa


podkreslnik

Tygodniowy plan zajêæ

Klasa I

 

Poniedzia³ek       8;00-14;15

 Edukacja wczesnoszkolna

 W-f

 Edukacja wczesnoszkolna

 Informatyka

 Religia

 Język angielski

Zajęcia świetlicowe

 

Wtorek:      8;00-12;45

 Edukacja wczesnoszkolna

 Edukacja wczesnoszkolna

 Technika

 Edukacja wczesnoszkolna

 Zajęcia specjalistyczne

 Zajęcia świetlicowe

 

¦roda:     8;00-12;45

 Basen 

 Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia świetlicowe

 

Czwartek:     8;00-13;00

Technika

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia świetlicowe

 

Pi±tek:      8;00-13;00

Edukacja wczesnoszkolna

Religia Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia świetlicowe

Klasa II

Poniedziałek    8;05-14;05

Edukacja wczesnoszkolna

W-f

Zajęcia rewalidacyjne

Informatyka

Religia

Zajęcia świetlicowe

 

Wtorek    8;05-15;00

Język angielski

Zajęcia logopedyczne

Technika

Edukacja wczesnoszkolna

 

Środa    8;05-12;45

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia świetlicowe

Basen

Zajęcia rewalidacyjne

 

Czwartek    8;05-15;00

Język angielski

Zajęcia rewalidacyjne

Muzyka

Zajęcia świetlicowe

Edukacja wczesnoszkolna

 

Piątek    8;05-15;00

Edukacja wczesnoszkolna

Basen

Zajęcia świetlicowe

Religia

Plastyka

Edukacja wczesnoszkolna

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl