Prywatne Tęczowe Przedszkole


podkreslnik

„ Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum

 

Mając na uwadze prawdę tych słów, wiedząc, że w pierwszych latach życia mały człowiek uczy się najszybciej i najwięcej, przedstawiamy Państwu naszą ofertę;

 

Prywatne Tęczowe Przedszkole

 

W naszym przedszkolu uczymy dzieci, głównie, za pomocą doświadczania i przeżywania, gdyż tak pozyskiwaną wiedzę człowiek przyswaja sobie najlepiej, najszybciej i najdłużej ona w nim pozostaje.

 

Budynek, w którym mieści się placówka jest przystosowany do potrzeb przedszkola. Spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prywatne Tęczowe Przedszkole jest własnością Pani Karoliny Ugarenko – Żurawik, która pełni funkcję dyrektora ds. zarządzania.

Dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Tęczowego Przedszkola jest mgr Maria Ugarenko – Kupińska ; wieloletni pedagog z wszechstronnym doświadczeniem.

Zakresy obowiązków dyrektorów reguluje Statut Tęczowego Przedszkola

Personel pedagogiczny to osoby przygotowane do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego:

1. mgr Monika Kujawska – nauczycielka prowadząca grupę trzylatków 

2. mgr Iwona Onak - nauczycielka prowadząca grupę czterolatków,

3. mgr Izabela Kapral - nauczycielka prowadząca grupę pięciolatków, 

4. mgr Marta Leszcz- nauczycielka prowadząca grupę sześciolatków,

5. mgr Dominika Rosiak - pedagog/ oligofrenopedagog/ terapeuta bahawioralny.

6. mgr Elżbieta Dudek- nauczycielka języka angielskiego,

7. mgr Edyta Wojciechowska- filolog, logopeda, oligofrenopedagog,

 

Dodatkowe zajęcia prowadzą nauczycielki pracujące w niepełnym wymiarze godzinowym:

1. dr Kamila Walczak – prowadząca ruch rozwijający Weroniki Sherborne,

2. mgr Renata Woźniak – prowadząca naukę religii,

3. mgr Katarzyna Ułanek - fizjoterapeuta,

 

 

Oprócz nauczycielek zatrudnione są pomoce wychowawczyń:

1. Dorota Iwulska,

2. Joanna Żywańska,

3. Janina Sobczak,

4. Jaonna Rosiak

5. Katarzyna Lewandowska

 

 

Wszystkie nauczycielki i pomoce dzielnie wspiera p. Lidia Dynarska - pracownik obsługi.

 

Pracę z dziećmi podczas zajęć prowadzimy metodą dobrego startu (MDS ), która została przeniesiona na grunt Polski z Francji i opracowana przez prof. M. Bogdanowicz

 

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy:

-wzrokowy (wzory graficzne),

-słuchowy (piosenka)

-motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

 

Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Dzięki tej integracji dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie.

Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno-motorycznej kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, mające trudności w przystosowaniu się lub zaburzone emocjonalnie.

Ćwiczenia metodą dobrego startu składają się z trzech zasadniczych grup: ćwiczeń ruchowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-wzrokowych.

Wszystkie trzy rodzaje ćwiczeń występują w każdym zajęciu, stanowiąc jego kolejne etapy.

Zajęcia prowadzone metodą dobrego startu, z punktu widzenia organizacji zajęć, przebiegają zawsze zgodnie ze stałym schematem. Zależnie od wieku dzieci i przyjętej formy tej metody zmieniają się proporcje poszczególnych części struktury zajęć.

W każdym seansie występują:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Zajęcia właściwe:

A. ćwiczenia ruchowe,

B. ćwiczenia ruchowo-słuchowe,

C. ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

3. Zajęcia końcowe.

 

 

Dla rodziców

Nasza oferta skierowana jest również dla rodziców, którzy chcą świadomie wychowywać swoje dzieci, na zdrowych dorosłych.

W naszym kraju nie ma tradycji uczenia się wychowywania dzieci; większość rodziców pozostaje w przekonaniu, że wiedzą jak się to robi, bo wiedzą jak to wobec nich robili rodzice. Nie ma nic bardziej mylnego; zmienia się świat, kultura, społeczeństwo, technika – tylko metody wychowawcze mają pozostać te same.

Dbając o rozwój naszych dzieci, czujemy się w obowiązku pomagać „naszym rodzicom” w tej jakże trudnej, codziennej pracy - sztuce, jaką jest kształtowanie małego człowieka. W naszym przedszkolu odbywają się spotkania, podczas których uczymy się: rosnąć z naszym potomstwem, rozumieć je i wspierać jego rozwój.

Marzymy też o kształtowaniu potrzeby aktywnego spędzania wspólnego czasu wolnego przez całą rodzinę; mamy na tę okoliczność trochę planów i propozycji. Już sprawdziły się organizowane przez nas ogniska, podczas których rodzice wspaniale bawią się razem z pociechami. W naszych imprezach chętnie uczestniczą też, zapraszani przez nas: rodzeństwa, babcie i dziadkowie a także ciocie i wujkowie.

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Kamila Lipińska

Imię i nazwisko:
Kamila Lipińska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Magdalena Nowakowska

Imię i nazwisko:
Magdalena Nowakowska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Joanna Rosiak

Imię i nazwisko:
Joanna Rosiak

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak

Mgr Katarzyna Ułanek

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Ułanek

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska